O nás

O nás2019-01-24T15:10:25+00:00

Filozofia projektu

Innovus je mimovládna nezisková organizácia so sídlom v Lučenci, v centre historického regiónu Novohrad. Vzhľadom na izolovanú a nerozvinutú povahu regiónu sme si ako prioritu stanovili cieľ vybudovať spoluprácu s lokálnymi a zahraničnými špeciálnymi organizáciami a komunitami mladých, organizovať študijné vyhliadkové trasy, rozvíjať aktivity na regionálnej aj národnej úrovni, organizovať školenia, workshopy, semináre a diskusie, organizovať zaujímavé aktivity pre deti a mladých.

Naša vízia ako mladej organizácie (založenej v roku 2016) je spomaliť a znížiť efekt klesania regionálnej ekonomiky spôsobený hlavne nedostatkom príležitostí pre mladých a ambicióznych ľudí. Naše mesto Lučenec a jeho okolie patrí k najmenej rozvinutým regiónom na Slovensku s jednou z najvyšších mier nezamestnanosti v republike, čo sa týka celkového čísla a aj čísla nezamestnanosti mladých. Existujú značné sociálne a ekonomické rozdiely, ktoré spôsobujú silnú prítomnosť marginalizovaných skupín, hlavne nízky príjem a slabo vzdelaní občania, z ktorých najcitlivejšia skupina sú práve mladí.

Na druhej strane je tu veľký potenciál stavať na kultúrnom dedičstve minulosti a využiť výbornú geografickú polohu regiónu vzhľadom na ostatné krajiny strednej Európy. Preto sa skupina mladých, nadšených, vysoko motivovaných a skúsených ľudí pochádzajúcich z tohto regiónu spojila do inovatívnej organizácie Innovus, aby to zmenila.

Motivácia, výborné vzdelanie, osobné skúsenosti s Erasmus projektmi a zručnosti získané z významných medzinárodných spoločností naprieč Európou podporujú kompetencie partie Innovus v boji proti začarovanému kruhu.

Dohliadame na našich rovesníkov a iných mladých ľudí, ktorí nemali také šťastie, tým, že im dávame možnosti cez mobility v Európe aj mimo nej, cez multikultúrne dialógy, školenia a ich integráciu bez ohľadu na úroveň ich vzdelania či sociálne a kultúrne zázemie.

Vzdelanie

Skúsenosti a schopnosti našich členov:

 • marketing, vzťahy s verejnosťou a integrovaná komunikácia
 • vedenie projektov a spolupráca s partnerskými organizáciami, vládnymi inštitúciami, neziskovými organizáciami, národnými a súkromnými fondmi
 • multikultúrna a medzinárodná tímová spolupráca
 • formálne a neformálne vzdelávanie, vzdelávacie metódy
 • soft skills
 • techniky verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • dohľad v sociálnej a pedagogickej oblasti
 • teambuilding
 • práca s mladými ľuďmi s telesným znevýhodnením, s obmedzenými možnosťami a prekážkami
 • princípy zdravého životného štýlu
 • vonkajšie športy a aktívny životný štýl

Naše ambície

Naším cieľom je ukázať, že keď sa naozaj snažíš, všetko je možné. Chceme posmeliť našu komunitu, aby neprestávali bojovať za správnu vec, aby na sebe pracovali a stali sa úspešnými.

Veríme, že motivácia je kľúčová a že sa ukážu výsledky našej tvrdej práce. Sústreďujeme sa na zaobstaranie správnych nástrojov a vedenie našej komunity smerom k lepšej budúcnosti. Každý občas potrebuje postrčiť, no rozhodnutie pohnúť sa dopredu je na nás. Komunita Innovus pracuje s ľuďmi, ktorí sú vysoko motivovaní a ktorí preferujú aktívny životný štýl, ktorí chcú pomôcť regiónu tým, že podporujú osobnú zodpovednosť mladých, sebahodnotenie a sebapoznanie, interpersonálnu komunikáciu, sociálne zručnosti a schopnosti ako multimediálne zručnosti, kritické myslenie, jazyk a profesionálne zručnosti.

Veríme, že využitím neformálneho vzdelávania, alternatívnych foriem vzdelávania, podporovaním a rozširovaním perspektívy mladých ľudí byť v živote úspešný, zvyšovaním ich zapojenia do spoločenských štruktúr a podporovaním ich sociálnej a osobnej zodpovednosti môžeme spoločne urobiť z našej komunity a celého regiónu lepšie miesto pre život.

Partia Innovus aktívne buduje kompetentnejšiu a ambicióznejšiu komunitu, ktorá je tolerantná voči odlišným kultúram, náboženstvám, sociálny a politickým systémom. Cez našu prácu spájame mladých ľudí naprieč Európou a z rôznych sociálnych, ekonomický a etnických skupín alebo z rôznych znevýhodnených skupín pomocou využitia rôznych workshopov, seminárov, konferencií, vonkajších a športových aktivít.