Loading...
Loading Udalosti
This event has passed.

Design Thinking for You(th)

Typ: Erasmus+ Youth Exchange

Téma: Dizajnové myslenie, podnikanie

Miesto: Počuvadlo, Slovensko

Dátum: 4. - 15. február 2019

Krajiny: Slovensko, Rumunsko, Litva

Účastníci: 16 účastníkov a 3 skupinoví lídri z Rumunska a Slovenska 16 účastníkov a 2 skupinoví lídri z Litvy

Pracovný jazyk: Angličtina

Erasmus+ výmenný projekt Design Thinking for You(th) predstaví tému podnikania a dizajnového myslenia. 48 mladých ľudí zo Slovenska, Rumunska a Litvy budú spolupracovať 10 dní, aby objavili zmysel dizajnového myslenia, podnikania a samozamestnania. Miestom projektu bude Počuvadlo na Slovensku v dátume od 5. do 14. februára.

Projekt sa sústredí na aktívne zapojenie účastníkov do využívania metód dizajnového myslenia ako silného nástroja v podnikaní, čo môže byť využité pri vytváraní a rozvíjaní biznis nápadov. Využité budú metódy brainstormingu, role play, okrúhleho stola, otvorených diskusií, rôznych teambuildingových hier, simulovaných cvičení, prezentácií a kreatívnej práce.

4. februára 2019 - 15. februára 2019

Stretneme sa

Počuvadlianske jazero, 96901
Banská Štiavnica
Slovenská republika