Loading...
Loading Udalosti
This event has passed.

Ostaň pokojný (Stay Cool)

Ostaň pokojný (Stay Cool)

Typ: Erasmus+ Youth Exchange

Téma: Meditácia

Miesto: Počuvadlo, Slovensko

Dátum: 8. – 19. október 2018

Krajiny: Slovensko, Litva a Estónsko

Účastníci: 12 účastníkov a 2 skupinoví lídri na krajinu

Pracovný jazyk: Angličtina

Erasmus+ projekt Ostaň pokojný (Stay Cool) predstavil tému meditácie a jej dôležitosť pri riešení problémov. 36 mladých zo Slovenska, Litvy a Estónska spolupracovali 10 dní, aby objavili zmysel meditácie, jej metódy, proces ako aj vyjednávanie a komunikáciu. Projekt sa organizoval na Počuvadle na Slovensku medzi 8. a 19. októbrom 2018. Naším želaním bolo aktívne zapojiť uchádzačov do sveta meditácie, aby objavili jej benefity a zdokonalili si interpersonálne schopnosti.

Použili sme metódy ako brainstorming, role play, okrúhly stôl, otvorené diskusie, rôzne teambuildingové hry, prezentácie a kreatívnu prácu. Účastníci si zlepšili svoje komunikačné schopnosti, stali sa viac tolerantnejšími a empatickejšími, budú schopní počas konfliktu dospieť k dohode, ale čo je najhlavnejšie, naučili sa využívať meditáciu ako prvú formu riešenia konfliktu.

8. októbra 2018 - 19. októbra 2018

Stretneme sa

Počuvadlianske jazero, 96901
Banská Štiavnica
Slovenská republika