Skip to content

"STAŇ SA LOKÁLNYM ZELENÝM DOBROVOĽNÍKOM"

O nás

Občianske združenie Innovus je záujmovým združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je záchrana, obnova a rekonštrukcia kultúrneho dedičstva novohradského regiónu, ochrana životného prostredia a podpora zvyšovania povedomia, možností vzdelávania, inklúzie znevýhodnených občanov. Občianske združenie sa tiež zameriava na budovanie možností využívať inovácie a výsledky výskumu a vývoja v praxi.

Innovus_logo na vysku_RGB

Naše zameranie

Historické a kultúrne dedičstvo

Vzdelávanie

Životné prostredie

Veda, výskum a inovácie

Sociálna inklúzia

Projekty

Edukačná aplikácia

Plán finančnej zdatnosti

Využívanie metódy "Design thinking"

Udalosti

Vzdelávanie v lone prírody, Lesná pedagogika v spolupráci s NLC

LUČENEC NA BICYKLI, Výhľad na mesto - stanovište Kráľovský vŕšok

Vitaj na envirovýchove – dnes sa učíme pri Ľadove

Blog