Skip to content

Udalosti

Vzdelávanie v lone prírody, Lesná pedagogika v spolupráci s NLC

Novým zážitkom pre Občianske združenie Innovus i pre žiakov súkromnej základnej školy Oskar v Lučenci bola účasť na vzdelávacom podujatí s názvom Les a Voda. Lesné pedagogičky z Národného lesníckeho centra (NLC) – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, sa postarali o zážitkové vzdelávanie priamo v lone prírody neďaleko obce Ľuboreč. 

OZ Innovus sa postaral o organizačné zabezpečenie a pre účastníkov pripravil pohostenie. Národné lesnícke centrum poskytlo svoje odborné vedomosti a znalosti, ktoré žiakom SZŠ Oskar sprostredkovalo inovatívnou formou. Interiérové a exteriérové aktivity zahŕňali zmyslový, ale aj umelecký edukačný aspekt. Viac sa dočítaš tu

NLC Innovus SZS Oskar lesna pedagogika Les a Voda

LUČENEC NA BICYKLI, Výhľad na mesto - stanovište Kráľovský vŕšok

V septembri bol Innovus oslovený Občianskym združením Mesto Lučenec s možnosťou zapojiť sa do podujatia Lučenec na bicykli. Išlo o piaty ročník udalosti zameranej na spoznávanie Novohradu, v ktorej sa spája športový a kultúrny zážitok. 

Členovia OZ Innovus prezentovali miesto nad mestom Lučenec – Kráľovský vŕšok s dominantnou národnou kultúrnou pamiatkou – Secesným kaštieľom. Kráľovšký vŕšok ponúkol účastníkom, turistom na bicykloch, možnosť prejsť sa po priestoroch aktuálne rekonštruovanej pamiatke spolu so sprievodcom. Historický výklad udalosti, ktorej srdcom je práve miesto pri kaštieli, bol doplnený o vízie a ciele Kráľovského vŕšku, ktoré prinesú rozvoj možností do mesta Lučenec. Aktívnejší účastníci si mohli vyskúšať streľbu lukom. Detailné informácie o priebehu udalosti nájdeš tu

Lucenec na bicykli Innovus Mesto Lucenec Mala Ves Kralovsky vrsok

Vitaj na envirovýchove – dnes sa učíme pri Ľadove

Koncom mája organizovalo Občianske združenie Innovus podujatie pre deti rôznych vekových kategórii, s cieľom prispieť k rozvoju ich  environmentálneho povedomia. 

Na podujatí Vitaj na envirovýchove – dnes sa učíme pri Ľadove si tím OZ Innovus pripravil v nádhernom prostredí priehrady Ľadovo pri Lučenci pre účastníkov aktivity zamerané na rozpoznávanie prírodného materiálu, zábavné triedenie odpadu, ale aj hádanky zo sveta zvieracej ríše. Po každej správne zodpovedanej hádanke dostali detičky indície, z ktorých poskladali posolstvo celej akcie – „Prírodu treba chrániť, aby sme sa mali vždy kam vrátiť“. Viač čítaj tu

ľadovo