Skip to content

Projekty

Edukačná webová aplikácia

pexels-photomix-company-887751

Jedným z projektov na rozvoji ktorého aktuálne pracujú členovania OZ Innovus je edukačná webová aplikácia s názvom EKO SKÓRE. Ide o nový typ aktivity, akú ešte OZ Innovus nerealizovalo. Jej zámerom je poskytnúť možnosť vzdelávania v rôznych environmentálnych témach s hlavným cieľom pravidelného zazemnávania pokroku v rámci “eko-vzdelávania” a “eko-správania”. Súčasťou budú rôzne mesačné kvízy, články či zaznamenávanie uhlíkovej stopy v čase. Medzi nosné tematické zamerania budú patriť oblasti ako krajinná architektúra, permakultúra a obhospodarovanie v súlade s prírodou, cirkulárna ekonomika, environmentálne riešenia v praxi či lesy a genetika. O napredovaní a dôležitých termínoch budeme priebežne informovať na blogu webovej stránky OZ Innovus.

Edukačná webová aplikácia vzniká s podporou formou dotácie z Environmentálneho fondu na základe Zmluvy č. E4491 08U06 zo dňa 28.11.2022. Na jej vývoji sa podieľajú viacerí partneri a dodávatelia, úspešní uchádzači verejného obstarávania. Grafický dizajn webstránky vzniká v spolupráci s Národným lesníckym centrom, IČO 42001315, T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen, programovanie webstránky zastrešuje spoločnosť Invelogy, s.r.o., IČO 52841243, Ruskov 599, 044 19 Ruskov, a informačno-komunikačné technológie a prístroje ako podporné nástroje dodáva spoločnosť PRINT TRADE, s.r.o., IČO 31585078, Čajkovského 8, 984 01 Lučenec. 

Zmluvy s dodávateľmi sú dostupné k nahliadnutiu prostredníctvom odkazov nižšie:

Invelogy-s.r.o.-Zmluva-o-dielo

Národné-lesnícke-centrum-Zmluva-Edukačná-webová-aplikácia-Grafický-design-webstránky

PrintTrade-s.r.o.-Kúpna-zmluva-vrátane-Dodatku-č.1

 

Využívanie metody - Design thinking

design thinking

Typ: Erasmus+ Youth Exchange
Téma: Dizajnové myslenie, podnikanie
Miesto: Počuvadlo, Slovensko
Dátum: 4. – 15. február 2019
Krajiny: Slovensko, Rumunsko, Litva
Účastníci: 16 účastníkov a 3 skupinoví lídri z Rumunska a Slovenska 16 účastníkov a 2 skupinoví lídri z Litvy
Pracovný jazyk: Angličtina

Erasmus+ výmenný projekt Design Thinking for You(th) predstaví tému podnikania a dizajnového myslenia. 48 mladých ľudí zo Slovenska, Rumunska a Litvy budú spolupracovať 10 dní, aby objavili zmysel dizajnového myslenia, podnikania a samozamestnania. Miestom projektu bude Počuvadlo na Slovensku v dátume od 5. do 14. februára. Projekt sa sústredí na aktívne zapojenie účastníkov do využívania metód dizajnového myslenia ako silného nástroja v podnikaní, čo môže byť využité pri vytváraní a rozvíjaní biznis nápadov. Využité budú metódy brainstormingu, role play, okrúhleho stola, otvorených diskusií, rôznych teambuildingových hier, simulovaných cvičení, prezentácií a kreatívnej práce.

Plán finančnej zdatnosti

plan-financnej-zdatnosti278

Typ: Erasmus+ Youth Exchange
Téma: Financie
Miesto: Počuvadlo, Slovensko
Dátum: 21. november – 2. december 2018
Krajiny: Slovensko, Rumunsko a Španielsko
Účastníci: 15 účastníkov and 2 skupinoví lídri na krajinu
Pracovný jazyk: Anglický

Erasmus+ projekt “Plán finančnej zdatnosti” predstavil témy ohľadom financií a dôležitosti finančnej gramotnosti, ktorá umožňuje robiť informované a efektívne rozhodnutia so všetkými finančnými zdrojmi. 48 mladých zo Slovenska, Rumunska a Španielska spolupracovalo 10 dní, aby objavili hlavné princípy finančného manažmentu, finančných konceptov a zvýšili svoje porozumenie, ako aktívny a pasívny príjem a investovanie funguje. Tento projekt sa konal na Počuvadle na Slovensku medzi 21. novembrom a 2. decembrom 2018. Chceli sme uchádzačov aktívne zapojiť do sveta financií a pomôcť im naučiť sa, rozvíjať a zdokonaľovať ich schopnosti v tomto odvetví. Použili sme metódy brainstormingu, role play, okrúhleho stola, otvorených diskusií, rôznych teambuildingových hier, simulovaných cvičení, prezentácií a kreatívnej práce. Účastníci si rozšírili finančné znalosti, naučili sa plánovať si svoje financie a rozumieť hlavným princípom, ktoré sú potrebné pre úspešný finančný manažment.

Európska mládež

european-youths102

Typ: Erasmus+ Youth Exchange
Téma: Financie
Miesto: Počuvadlo, Slovensko
Dátum: 22. október – 2. november 2018
Krajiny: Litva, Rumunsko a Slovensko
Účastníci: 16 účastníkov na krajinu
Pracovný jazyk: Anglický

Erasmus+ projekt European Youths sa konal 22. októbra – 02. novembra 2018 na Počuvadle na Slovensku pre 48 účastníkov z 3 krajín s cieľom zvýšiť viditeľnosť environmentálnej politiky Európskej únie. Tento projekt predstavil tému recyklovania a aktívneho občianstva. 48 mladých z Litvy, Rumunska a Slovenska spolupracovali 10 dní, aby objavili význam a dôležitosť environmentálnej politiky, ochrany životného prostredia a tiež aktívneho občianstva.

Ostaň pokojný

ostan-pokojny267

Typ: Erasmus+ Youth Exchange
Téma: Meditácia
Miesto: Počuvadlo, Slovensko
Dátum: 8. – 19. október 2018
Krajiny: Slovensko, Litva a Estónsko
Účastníci: 12 účastníkov a 2 skupinoví lídri na krajinu
Pracovný jazyk: Angličtina

Erasmus+ projekt Ostaň pokojný (Stay Cool) predstavil tému meditácie a jej dôležitosť pri riešení problémov. 36 mladých zo Slovenska, Litvy a Estónska spolupracovali 10 dní, aby objavili zmysel meditácie, jej metódy, proces ako aj vyjednávanie a komunikáciu. Projekt sa organizoval na Počuvadle na Slovensku medzi 8. a 19. októbrom 2018. Naším želaním bolo aktívne zapojiť uchádzačov do sveta meditácie, aby objavili jej benefity a zdokonalili si interpersonálne schopnosti. Použili sme metódy ako brainstorming, role play, okrúhly stôl, otvorené diskusie, rôzne teambuildingové hry, prezentácie a kreatívnu prácu. Účastníci si zlepšili svoje komunikačné schopnosti, stali sa viac tolerantnejšími a empatickejšími, budú schopní počas konfliktu dospieť k dohode, ale čo je najhlavnejšie, naučili sa využívať meditáciu ako prvú formu riešenia konfliktu.

Naštartuj kariéru

career-kickstarter-33

Tento príbeh je o školení Erasmus+ “Kariérny kickstarter”, ktoré prebiehalo vo Veľkých Pavloviciach v Českej republike od 8. do 17. júna 2018. Zúčastnili sa ho pracovníci s mládežou z ôsmich krajín: z Česka, Rumunska, Litvy, Slovenska, Francúzska, Poľska, Maďarska a Macedónska, s cieľom umožniť mladým ľuďom naplno využiť pracovné príležitosti v ich krajinách. Musím vám prezradiť malé tajomstvo, niektorí európski mladí ľudia sa rozhodli, že sa stanem hlavným terčom ich vankúšovej bitky, čo má svoj dôvod. Nebudem však márniť radosť z objavovania tohto príbehu, pretože každý príbeh má svoj začiatok.

Viac